Andele til salg

Ikke solgte andele

Andele, der endnu ikke er solgt, kan ses på hjemmesiden: https://andelshotellet.dk, (Klik på storken) hvor der også findes informationer om pris, besigtigelsesrejse m.m.

Andelshavere der ønsker at sælge sin andel

Hvis en andelshaver ønsker at sælge sin andel (gensalg), er det i vedtægterne fastlagt at den tilbydes til:

  • Andelshaverens nærmeste familie
  • Andelshavere der har andel i samme lejlighed
  • Personer fra ventelisten (se mere om ventelisten her)
  • Andre som indstilles af andelshaveren

Prisen for andelen er fastlagt af vedtægterne og kan ikke overstige indskud + reguleringer, som er fastsat i vedtægterne.
Andele der gensælges før alle oprindelige andele er solgt, tillægges købsomkostninger svarende til de købsomkostninger, som andelshotellet opkræver ved salg af andele.

Gensalg af andele:

Hvis der aktuelt er andelshavere, der har sat deres andel til salg, fremgår det af nedenstående liste/link: 

Halv andel i lejlighed 124 er til salg.

Andel i lejlighed 131 er til salg.

Andel i lejlighed 201 er til salg.

Andel i lejlighed 213 er til salg.